woensdag 19 juli 2017

'Er is nog veel mis met berichtgeving over suïcide door Surinaamse media'

Manier van berichtgeving over suïcide is een zich constant herhalend issue...


Er schort nog veel aan de manier waarop Surinaamse media gevallen van zelfmoord verslaan. Dat is de niet verrassende conclusie uit het onderzoek waarmee journalistiekstudente Angela Hokstam gisteren is afgestudeerd aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs. 

'Dit soort verslaggeving kan zelfmoord stimuleren', concludeert de kersverse Bachelor of Arts, aldus vandaag, woensdag 19 juli 2017, de Ware Tijd. 'Over het algemeen is de kop van de berichtgeving sensationeel en moedigt aan suïcidaal gedrag als normaal te gaan zien', schrijft Hokstam in haar onderzoeksrapport. De omschrijving van de manier waarop zelfmoord is gepleegd is vaak erg gedetailleerd. 'In geen enkel bericht wordt verwezen naar instanties voor het verkrijgen van hulp bij suïcidale gedachten.'

Hokstam analyseerde slechts twintig berichten over suïcidegevallen die in de vier Nederlandstalige Surinaamse dagbladen zijn verschenen van februari tot en met mei 2015 en van januari tot en met augustus 2016. Zij constateert dat de frequentie van de herhaalde berichtgeving leidt tot imitatiegedrag. Dat is ook te zien aan de korte tijdspanne tussen de periode waarin de suïcide is gepleegd en de identieke wijze waarop personen uit het leven zijn gestapt. Slechts in twee krantenberichten zou op een verantwoorde wijze verslag zijn gedaan van een zelfmoord.

Een algehele conclusie van Hokstam is, dat de berichten suïcide niet als een tragedie beschrijven. Evenmin worden mogelijke oplossingen aangedragen die hulp kunnen bieden. 'Dit soort verslaggeving kan zelfmoord stimuleren.'

De studente heeft 27 personen geënquêteerd: vijftien journalisten en twaalf eindredacteuren, correctoren en coördinatoren. Meer dan de helft, 58 procent, noemt de berichtgeving 'aanstekelijk', terwijl 19 procent vindt dat berichten over zelfmoord op een verkeerde manier worden geschreven.

In het onderzoek wordt opgetekend, dat suïcide geminimaliseerd kan worden als er afkeurend en minder uitgebreid over wordt geschreven en er aanbevelingen voor hulp worden gegeven. Hokstam beveelt aan om haar bevindingen op te nemen in richtlijnen die bij de berichtgeving gehanteerd kunnen worden. Ze heeft haar scriptie gisteren met succes verdedigd en is afgestudeerd als Bachelor of Arts. (Bron foto: http://www.mediawise.org.uk/suicide/)

Ter extra informatie:
In essentie zou de centrale vraag moeten luiden, is zelfmoord (altijd) nieuws? Lees daartoe de volgende twee artikelen:
http://freelance-in-suriname.blogspot.com/2012/08/surinaamse-media-berichten-over-alle.html
http://freelance-in-suriname.blogspot.com/2013/02/surinaamse-journalist-die-het-beste.html 

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

zondag 11 juni 2017

Vervolging door OM eigenaar 'Boxel-jaguar' nog een vraagteken

Dierenbescherming Suriname: 'We hopen op strenge aanpak van houden van wild als huisdier'

11-06-2017  De Surinaamse Krant


Na acht maanden is nog steeds niet bekend of het Openbaar Ministerie (OM) over gaat tot strafrechtelijke vervolging van de eigenaar van een jaguar (Panthera onca) in Boxel. Het dier ontsnapte zaterdag 12 november vorig jaar aan de aandacht van de eigenaar, sprong over een schutting en belandde op het erf van de buren. Daar werd op dat moment een verjaardagsfeestje gevierd van het 2-jarig zoontje van de buurman. De jaguar wist de jarige peuter te grijpen en verwondde hem. Het dier liet de peuter pas los, toen omstanders achter hem aan gingen. Het jongetje raakte ernstig verwond en moest worden opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De jaguar werd ondergebracht in de Paramaribo Zoo.

Maar, niet bekend is of er enige justitiële actie tegen de eigenaar van de jaguar is ondernomen. De Ware Tijd berichtte 10 januari, dat het OM nog geen besluit had genomen over de toekomst van de jaguar. Informatie die de krant 'uit betrouwbare bronnen' had vernomen. Over de eigenaar en eventuele vervolging van hem repte de Ware Tijd met geen woord.

De jaguar bevindt zich nog steeds in de Paramaribo Zoo en zijn eigenaar lijkt de gang naar de rechter te ontlopen.
Het OM alsook de Paramaribo Zoo doet er het zwijgen toe. Op herhaald verzoek van De Surinaamse Krant, om een paar vragen te beantwoorden, is niet gereageerd. Het WWF Guianas, afdeling Suriname, was ook niet bereid te reageren.

De Dierenbescherming Suriname laat op 5 juni 2017 in een reactie weten, bij monde van voorzitster drs. Leontine M. Bansse-Issa: 'Van de Paramaribo Zoo heb ik begrepen dat de jaguar sowieso niet terug gaat naar de eigenaar. Als Dierenbescherming zijn wij verontwaardigd ,dat mensen toch beschermde dieren uit het wild als 'huisdier' nemen. Omdat, Suriname geen rehabilitatiecentrum kent voor diverse vormen van wildlife, zoals apen en wilde katten, kunnen zulke dieren helaas ook niet terug het wild in. We hopen dus wel op strenge aanpak hiervan. Niet alleen wanneer er problemen komen, maar zodra geconstateerd wordt dat iemand wildlife als huisdier houdt.'

Overigens, de nieuwe Wet Dierenwelzijn werd pas aangenomen door De Nationale Assemblee na het jaguar incident te Boxel, namelijk op 20 december 2016 en formeel bekrachtigd op 17 januari van dit jaar.
Die wet stelt bij artikel 2, lid 1:
'Het is verboden gevaarlijke dieren te houden, tenzij bij of krachtens staatsbesluit ten aanzien van bepaalde soorten van deze categorie dan wel vanwege andere specifieke omstandigheden, zulks is toegestaan.' 
De strafmaat die voor dit misdrijf geldt wordt omschreven in artikel 25, lid 3:
'Overtreding van het bepaalde in de artikelen 2, (…) wordt gestraft met hechtenis van een maand en geldboete van de tweede categorie, hetzij met een van beide straffen.'

Er gaat van de strafmaat niet echt een ontmoedigende, afschrikwekkende, werking uit. In Bolivia bijvoorbeeld staan op het bezit van wilde dieren celstraffen van tussen een en zes jaar. Bovendien is het een verzwarende factor als het om bedreigde soorten gaat, zoals de jaguar. In dat land wordt ook snel door de justitiële autoriteiten actie ondernomen tegen eigenaren van wilde dieren.

In Suriname lijkt de beschermde en bedreigde jaguar nog steeds in alle opzichten te zijn overgeleverd aan de grillen van zijn grootste vijand, de mens, en gaat die mens vooralsnog bij iedere actie gericht tegen de jaguar vrijuit.
Onlangs eiste het OM drie jaar cel tegen een stroper van eieren van beschermde en bedreigde zeeschildpadden, een signaal, een signaal dat wellicht gaat doorklinken in een eventuele vervolgingszaak tegen de Boxel-jaguar-eigenaar.

Ter informatie:(Red. De Surinaamse Krant, zondag 11 juni 2017)

vrijdag 28 april 2017

Den Blauwvinger: Bouterse speelt zijn machtsspelletje goed.... toch?

COLUMN: Oppositie heeft zich sinds mei 2015 buitenspel geplaatst – Stop met protesten tegen regeringsbeleid en werk toe naar verkiezingen in mei 2020

Bouterse op glijdende schaal richting autoritaire dictatuur

28-04-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Laat mij, net als president Desi Bouterse, eens provocerend zijn.
Hij speelt het goed.
Hij maakt gebruik van bestaande wet- en regelgeving om het volk bijna monddood te maken.
Hij heeft met zijn NDP een meerderheid in het parlement, De Nationale Assemblee.
De oppositie heeft in mei 2015 de boot gemist.
De oppositie heeft geen stem in het parlement.

Bouterse weet zich omringd door trouwe – al dan niet corrupte – partijleden, die vooral social media en de staatsradiozender SRS (het NDP-propagandaprogramma 'Bakana Tori' gepresenteerd door Clifton Limburg, perschef van het Kabinet van de President) gebruiken om te provoceren en te intimideren, en de zogenoemde gewapende machten.
Hij weet zich verzekerd van beveiliging, een inlichtingendienst, traangas, pepperspray en wat dies meer zei.
Met intimiderende en provocerende acties wil Bouterse zijn opponenten de mond snoeren. Dat mag.
Maar, door intimiderende en provocerende waar bewapende en uitgedoste agenten en ME'ers in te zetten tegen vreedzame demonstranten - als ware zij terroristen - begeeft de vermeend volkspresident zich op het pad naar de dictatuur.
Een vergelijking met de actuele situatie in Venezuela ligt voor het grijpen. Bouterse en Maduro verschillen weinig in hun rol als president.
Als president is het hem ook gelukt om het 8 decemberstrafproces, waarin hij de hoofdrol speelt als hoofdverdachte, jaren te frustreren. Hij speelt het goed.

En de oppositie?
Die speelt het niet goed, die speelt het spel slecht.
Wat die nu moet doen, is per direct starten met de verkiezingscampagne voor 2020.
Immers, energie steken in protesten die niets uithalen zolang Bouterse zich gesteund weet door een democratische meerderheid in de Assemblee, heeft geen zin.
Iedereen met een dosis gezond verstand, ja ook de politieke oppositieleiders Santokhi, Rusland, Somohardjo, Brunswijk en nakomertje Breeveld, weten dat geen enkele demonstratie of manifestatie leidt tot een vrijwillig aftreden van president Bouterse.

Geduld betrachten.
Toewerken naar de verkiezingen in mei 2020, zorgen dat je als oppositie de NDP en Bouterse een zware nederlaag bezorgt.
Zorgen, dat de NDP uit de regering verdwijnt.
Zorgen, dat de NDP geen pluche meer bezit in de coalitie.
Dat is de manier om te strijden tegen Bouterse.
Dat is de manier om Bouterse te bestrijden.
Dat is de manier om als land de dictatuur vaarwel te zeggen en democratie en gerechtigheid weer te verwelkomen.

Niet nu als schapen tijd en energie verdoen aan zinloze demonstraties,
die slechts zorgen voor meer repressieve acties vanuit regeringszijde,
die slechts op den duur zorgen voor escalatie, geweldsuitbarstingen en dat met een kat in het nauw is te risicovol.
Geef Bouterse niet het gereedschap om zijn hijgerige pitbulls onder de ME en agenten af te sturen op het demonstrerende volk.
Voorkom, dat al dan niet met bivakmutsen getooide ME'ers en 'gewone' agenten hun onbedwingbare lusten kunnen gaan botvieren op vreedzame burgers die gebruikmaken van het grondwettelijk recht om te demonstreren tegen de regering en tegen Bouterse.

Zorg voor rust.
Laat Bouterse en zijn clan nog een paar jaartjes wanbeleid voeren en
kom als oppositie sterk naar boven in mei 2020, kom als oppositie in de coalitie en start dan het puinruimen en met het volk weer een twinkeling in de ogen te geven.
Het Surinaams volk is sterk en kan dat volhouden.
Geef het Surinaams volk als oppositie in mei 2020 de kans om op een democratische wijze Bouterse en zijn clan definitief op een zijspoor te plaatsen.
Kortom, geen demonstraties en acties meer – immers, waar leiden die toe? -, maar als algehele oppositionele krachten toewerken naar een grootse verkiezingswinst in 2020 en Bouterse met pensioen sturen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
28 april 2017
Amsterdam-Paramaribo

dinsdag 25 april 2017

Den Blauwvinger: Eugene noodgedwongen door het stof...

COLUMN: Spijtbetuiging bewindsman mosterd na de maaltijd als van een koe van zondag...

Opgewonden standje weet zich amper in ministerieel gareel te houden

25-04-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Eugene ging dan toch, eindelijk, door het stof.
Dagen na zijn gewraakte uitspraken.
Dagen na door Jan en Alleman gespuwde kritiek.
Hij sprak Chinezen toe in Sranantongo tijdens een rouwdienst voor een vader en zijn zoon die omkwamen in hun door overvallers in brand gestoken supermarkt ergens in het binnenland.
Eugene pleitte voor een wetsaanvulling.
Neem het recht in eigen hand als 'snesi's', dat was – kort weergegeven – zijn boodschap.
Schiet gewoon een – potentiële – overvaller neer.
Schiet gewoon een – potentiële – overvaller dood.

Want, dààr kwam het gewoon op neer.
Een harde boodschap, zo zei hij zelf.
Een ongenuanceerde boodschap.
Een minister onwaardige boodschap.
Het recht in eigen hand nemen?
Waar ligt de grens?
Wist die Van der San wat hij zei?
Natuurlijk, de man staat bekend om zijn scherpe, met arrogantie doorspekte ongenuanceerde teksten, kritieken, enzovoorts.
Natuurlijk, op reacties kon gewacht worden.

VHP-voorzitter Santokhi: 'Van der San is minister geworden om als machtsinstrument op te treden voor de regering. Hij wil machts- en geweldinstrumenten inzetten tegen burgers.'
En nog steviger: 'Ik vind dat de minister heel onverantwoordelijk is geweest. Hij heeft met zijn uitspraak laten zien, dat wij inderdaad gaan naar een dictatoriale staat, voor zover wij dat niet zijn. We gaan richting Venezuela.'

En natuurlijk moest Van der San als-de-wiedeweerga reageren op de zijn bekende ongenuanceerde wijze: 'Blijkbaar verdedigt meneer Santokhi de mensen die hij betaalt om te roven in dit land'

Marten Schalkwijk: 'Eugene van der San moet kennelijk nog wennen dat hij thans minister is, die geacht wordt om steeds weloverwogen zijn woorden te kiezen en rust uit te stralen. Zijn reactie op uitlatingen van Santokhi komen niet weloverwogen over en stralen geen rust uit, integendeel zit er een botte ongenuanceerde beschuldiging in (nl. dat Santokhi mensen zou betalen om te roven) met duidelijk racistische ondertonen (de VHP-voorzitter zou indertijd een maatregel genomen hebben om marrons dood te schieten). Geen van beide beschuldigingen is onderbouwd.'

En toen kwam de minister met zijn vermeende publieke spijtbetuiging:

'Bij de rouwplechtigheid van twee omgekomen Chinese winkeliers, op dinsdag jl. in de Chinese school op de hoek van de Dr. Sophie Redmond-en Wanicastraat, heb ik in de hoedanigheid van minister van Justitie en Politie, tijdens de betuiging van mijn medeleven aan de familie en de Chinese gemeenschap in het Sranantongo enkele uitspraken gedaan, die ik als minister niet had mogen doen.'


Een spijtbetuiging niet vanuit zijn hart, maar op instigatie van hogerhand, toch?
Van der San en spijt? Water en vuur.

Partijgenoot van Santokhi en Assembleelid Jogi kon een reactie niet laten: 'Deze minister moet zich bezinnen over de woorden, articulatie en de taal die hij gebruikt, want dit geeft aan dat hij niet in staat is om de verantwoordelijkheden te dragen. Een minister van Justitie en Politie behoort een technocraat te zijn; iemand die strategisch te werk gaat.'

En natuurlijk moest Van der San weer als-de-wiedeweerga reageren op de zijn bekende ongenuanceerde wijze: 'Mijn zelfcorrectie is ontstaan door mijn vorming en beschaving. Hoewel het niet de politicus Jogi is die bepaalt wanneer een minister zijn of haar portefeuille moet teruggeven, wil ik voor de duidelijkheid aan hem meegeven, dat teruggeven of neerleggen voor mij geen enkel probleem zal opleveren omdat ik niet om eigen belang maar om landsbelang deze politieke functie heb geaccepteerd.'


Maar, wanneer Van der San gevormd en beschaafd zou zijn, dan had hij in eerste instantie niet zijn gewraakte uitspraken moeten doen.
Die uitspraken waren verre van gevormd en beschaafd.
Integendeel, die uitspraken waren ondoordacht, gewoon dom.
Denk in het vervolg in uw rol van minister als minister en niet als een koe van zondag.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25 april 2017
Amsterdam-Paramaribo

vrijdag 21 april 2017

Vraagtekens bij legitimiteit dragen doodsmasker door ME-lid in Suriname tijdens vreedzaam protest

ME-lid draagt provocerend masker bij vreedzame demonstratie tegen regeringsbeleid 


Minister Van der San en politie weigeren te reageren op uiterlijk provocerend vertoon ME-lid 

21-04-2017 De Surinaamse Krant


Tijdens de dinsdag 18 april door de vakbeweging en anderen gehouden demonstratie tegen het regeringsbeleid en de recente verhoging van de brandstofprijzen werden de vreedzame demonstranten onaangenaam verrast door de massaal aanwezige agenten en leden van de Mobiele Eenheid, in volle uitrusting. Het is volstrekt onduidelijk waarom de regering is over gegaan tot dat massale machtsvertoon. Voor de hand ligt als antwoord intimidatie en provocatie. 

Onder de leden van de zogenoemde gewapende machten waren zelfs diverse personen met bivakmutsen op, onder andere bij de arrestatie van de actieleiders Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider en onderwijs vakbondsman Wilgo Valies. Machtsvertoon, als ware het dat de demonstranten en hun leiders zware criminelen zijn. Maar, in de bestrijding van de criminaliteit wordt daarentegen zelden dit soort machtsvertoon tentoongespreid.

Diverse leden van De Nationale Assemblee, vakbondsleiders en anderen hebben dan ook verontwaardigd, geschokt en woedend gereageerd op de massale aanwezigheid van de ME en agenten. Men vraagt zich af waarom een dergelijke inzet noodzakelijk moet zijn bij een vreedzaam protest van gewone burgers. Een enkel Assembleelid ziet daarin zelfs een gang vanuit de overheid richting dictatuur.

Wat ook en vooral tot verontwaardiging heeft geleid was het uiterlijk vertoon van een ME'er die een provocerend doodsmasker droeg (zie foto - Bron: HB Henny Blu/Facebook). Mensen vragen zich af of dat is toegestaan. Daarenboven de vraag waarom een ME-lid zich op deze wijze moet gedragen, kennelijk ook nog eens met toestemming van de korpsleiding.

Gevraagd om een reactie aan verantwoordelijk minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, wordt niet gereageerd. De afdeling Voorlichting & Communicatie van dat ministerie laat bij monde van Maria Ritfeld-Asontoe weten 'Voor meer duidelijkheid omtrent de ME-uitrusting (…) verwijs ik u naar de Public Relations van het Korps Politie Suriname. (…)'. En de afdeling Public Relations van de politie neemt vervolgens niet de moeite om te reageren.

Het zijn veelzeggende 'reacties' die erop duiden, dat de verantwoordelijke autoriteiten niet wensen te reageren, simpelweg, omdat waarschijnlijk het dragen van een dergelijk masker niet is toegestaan en een masker niet behoort tot de ME-uitrusting.

'In Nederland zou dit niet mogelijk zijn. In beleid- en regelgeving is vastgelegd hoe de kleding van de politie er uit moet zien. Een dergelijke gezichtsbedekking voor de ME maakt geen onderdeel uit van de uitrusting van de Nederlandse politie', zegt Joop Kemperman, woordvoerder van de Politie Nederland, Staf Korpsleiding, Directie Communicatie, in een reactie tegenover de redactie van De Surinaamse Krant.
Voor zover bekend is het Surinaamse tenue van leden van de Mobiele Eenheid afkomstig van de Nederlandse politie. Of bovengenoemd vertoon gevolgen gaat hebben voor eventuele toekomstige leveringen van ME-materieel uit Nederland aan Suriname is - nog - niet bekend.

(Red. De Surinaamse Krant, vrijdag 21 april 2017)

dinsdag 18 april 2017

Den Blauwvinger: King drugshandelaar Koyeba verre van goed voorbeeld voor Surinaamse jeugd

COLUMN: 10 Minuten Jeugdjournaal zet veroordeeld 'geval' neer als een soort 'lief heilig boontje'

King Koyeba van 'artiest' gezonken tot drugshandelaar

18-04-2017  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Artiest annex veroordeelde drugshandelaar King Koyeba (zes maanden celstraf voor de handel in marihuana) is sinds woensdag 12 april weer een vrij man en dat was voor het 10 Minuten Jeugdjournaal van donderdagavond 13 april voldoende aanleiding om deze crimineel te interviewen, zwaar behangen met kettingen en ringen. Het Jeugdjournaal liet hem een zielig verhaaltje ophangen over het leven achter de muren van Santo Boma en dat de jeugd maar vooral moet zien te voorkomen om daar niet te belanden. Maar, geen woord werd gerept - werd ook niet naar gevraagd - over zijn drugsverleden. Neen, hij werd neergezet als een soort feniks herrezen uit de as. En, dat in het 10 Minuten Jeugdjournaal. Niet echt handig toch?! En dan werd ook nog eens reclame gemaakt voor een soort wederopstandingsshow op 28 april van deze drugscrimineel....., die twee vrouwen zou hebben en negen kinderen, bij de laatste telling.

Ongelooflijk, maar ja dat is Suriname, en staat daar ook niet een in Nederland veroordeelde bolletjesslikker (cocaïne, dus) annex bekende zwaarlijvige reclame-geile toneelacteur gewoon weer op het toneel? In andere zaken zijn Suri's daarentegen niet zo vergevingsgezind en vergeetachtig, daar kunnen velen over meespreken...

Maar, terug naar die drugshandelaar die ook nog eens denkt, naast het handelen in drugs, te kunnen zingen.

De feiten
Bij een gezamenlijke actie van de Narcotica Brigade, Recherche Regio Midden, het Regionale Bijstand Team en Surveillance Wanica werden zaterdagochtend 15 oktober 2016, in de Raoulweg te Wanica, drie verdachten aangehouden. Onder de verdachten bevond zich Lowinzo Misiedjan ofwel King Koyeba. Tijdens de actie werden een hoeveelheid marihuana en een voertuig in beslag genomen.
De King gaf toe – zo werd vrijdag 21 oktober bekend, een kleine hoeveelheid marihuana in bezit te hebben gehad bij zijn arrestatie. Daarnaast beweerde de drugshandelaar, dat hij was begonnen met de verkoop van drugs om zijn negen kinderen te verzorgen. Hij wilde dat al zijn kinderen te eten zouden hebben. Verder beweerde hij zelf af en toe marihuana te gebruiken, wat normaal – volgens hem – is in de artiestenwereld.

King Koyeba werd maandag 27 februari 2017 veroordeeld tot zestien maanden cel waarvan tien voorwaardelijk. De Officier van Justitie had twee jaar gevangenisstraf, met aftrek van de tijd in voorarrest, geëist.

Hij werd woensdag 12 april alweer in vrijheid gesteld. Honderden fans en collega-artiesten zouden tot laat die avond gewacht hebben op het moment van de vrijlating nabij de strafinrichting Santo Boma om de handelaar in drugs een warme ontvangst te geven.


Koyeba werd met een limousine richting Paramaribo gereden, waar ook mensen op hem zaten te wachten. De artiest zei in een video op social media blij te zijn weer op vrij voeten te zijn.

De veroordeelde drugshandelaar geeft op 28 april een welkomstshow te Hanna's Lust veld waar hij met een helikopter naar toe gevlogen wordt, alsof er niets is gebeurd, alsof het hier niet gaat om een veroordeelde crimineel. Pronken met luxe.... limousine, heli.... een beetje bescheidenheid en terughoudendheid was passender geweest.


Schande
De wijze waarop deze man na zijn invrijheidstelling door diverse media ruimte heeft gekregen zijn 'verhaal' te doen is een schande. Ongestoord kon de zogenoemde artiest zijn 'Santo Boma'-verhaal doen, zonder dat hem ook maar één kritische vraag werd gesteld over zijn handel in drugs, waarom hij twee vrouwen en negen kinderen heeft, waarom hij niet in staat is om op een legale manier voldoende geld te verdienen om op die manier voor zijn kinderen te kunnen zorgen, enzovoorts, enzovoorts. Maar, neen, die vragen zijn nimmer gesteld. De drugshandel van King Koyeba lijkt te worden geaccepteerd door de media. Het lijkt hem makkelijk en snel te worden vergeven, terwijl juist iemand die in de schijnwerpers staat het goede voorbeeld zou moeten zijn. Maar, in Suriname lijkt iedereen door die schijnwerpers te worden verblind.

Verdient geen enkele positieve publicitaire aandacht
Je gunt geen enkel kind een vader als de zwaar getatoeëerde King Koyeba, die contacten moet hebben (gehad) in de Surinaamse drugswereld, die er uit ziet als een lid van een of andere gang (criminele bende). Deze man is een slecht voorbeeld voor de jeugd en verdient op geen enkele manier de voor hem positieve publicitaire aandacht die hij heeft gekregen bij onder andere het 10 Minuten Jeugdjournaal en in de Ware Tijd.... naïeve Surinaamse media die niet kritisch durven te zijn.

En die wederopstandingsshow op 28 april? Boycotten of gewoon de patserige en misplaatste show van crimineel King Koyeba op een podiumpje in stilte laten doorgaan voor een bepaald onnadenkend jong publiek zonder enige publicitaire aandacht?

Oh, en laat hij zijn hang- en sluitwerk aan zijn lichaam verkopen, zodat hij wat fatsoenlijks te eten kan kopen voor zijn kroost en vrouwen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
18 april 2017
Amsterdam-Paramaribo